Menu
ZŠ a MŠ Bulovka

Základní škola

Charakteristika naší malotřídní školy a její výhody

 • Základní škola (IZO: 102 217 947)
 • kapacita: 54 žáků (1.-5. ročník)

Učitelky:

 • Mgr. Bc. Michaela Plačková
 • Mgr. Věra Trenčanová
 • Mgr. Bc. Anna Židuliaková
 • Bc. Pavla Francová

Vychovatelka ŠD:

 • Petra Novotná

Asistentky pedagoga:

 • Magda Křížková
 • Jarmila Nováková
 • Šárka Krejcarová

Školnice:

 • Jarmila Novotná

Ředitelka:

 • Mgr. Bc. Michaela Plačková

Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle Školního vzdělávacího programu: „Vesele do školy, vesele ze školy.“

Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání.

Je důležité se nad touto otázkou zamyslet, protože každému rodiči záleží, aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo poskytováno vzdělávání v té nejlepší formě a kvalitě.

Rodiče mají plné právo rozhodnout a vybrat školu, na kterou své dítě přihlásí. Pro lepší představu o výuce na malotřídní škole zde uvedeme stručnou charakteristiku, která může rodičům posloužit jako vodítko při rozhodování o výběru školy.

Způsob výuky na malotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější (v naší malotřídní škole je průměrný počet žáků na třídu 10 dětí, v klasické základní škole 25-30 žáků).

V malotřídní škole je praktikován jiný způsob výuky než jaký známe z klasické základní školy.

Většina odborníků z řad pedagogů ale tento odlišný způsob výuky hodnotí jako největší přednost malotřídních škol. V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci.

Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžité získávání zpětné vazby od učitele a informaci o zvládnutí učiva. Tato skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt a interakci s žáky – je schopen mnohem většího individuálního přístupu (to se týká hlavně nadprůměrně nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe. Žáci v malotřídní škole získávají a zpracovávají velké množství informací nejen od učitele, ale také při spojení tříd od starších spolužáků (nové učivo vyššího ročníku) nebo od mladších spolužáků (opakují si učivo předešlých let).

Často pak dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi ukázalo jako velmi efektivní – ani učitel se nedokáže myšlení dětí někdy natolik přiblížit jako děti samy.

Způsob výuky malotřídní školy je tedy významně spojen s budováním samostatnosti žáků a efektivnosti zpracování informací. Je prokázáno, že děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky.

Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány formou frontální výuky. Nejlépe je totiž pochopí formou nápodoby nebo když se do těchto situací samy dostanou.

Malotřídní škola v Bulovce je školou, kde se snažíme vyvážit výuku spojených ročníků s výukou samostatných hodin. Samostatným ročníkem je u nás  1. třída.

Velký podíl samostatných hodin ve vyšších ročnících mají předměty jako například český jazyk, anglický jazyk nebo matematika.  Spojujeme pouze  výtvarné, hudební, pracovní a tělesné výchovy, protože větší počet dětí je v těchto předmětech spíše ku prospěchu (hraní her, skupinová práce, projektová výuka, atd.).

Ve velkých městech už začínají rodiče chápat význam „malé školy“ a vozí své děti často až na druhý konec města, jen aby bylo dítě v menším kolektivu a byla mu poskytnuta co největší individuální podpora.

Teď je na čase, aby tuto výhodu pocítili i rodiče dětí v menších obcích a proměnili ji ve svůj benefit. Malotřídní škola v našem pojetí je moderní vzdělávací instituce, která nabízí kvalitní a plnohodnotné vzdělání pro všechny děti.

Aktuálně naše malotřídní škola funguje jako trojtřídní, ale fakticky se žáci dělí do čtyř pracovních skupin, což ještě více zkvalitňuje individuální přístup k jednotlivým žákům a zohledňuje specifické potřeby jednotlivců.

Díky tomu, že se naše malotřídní škola těší oblibě zřizovatele, je natolik finančně podporována, že je možné vybavit všechny čtyři učebny, včetně školní družiny, nejmodernějšími technologiemi. Již nyní jsou všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Abychom finančně ulevili rodičům prvňáčků, mají první rok docházky do školy obědy zdarma. Obědy žáků prvního ročníku již několik let ochotně financuje obec. Také družina a veškeré školní volnočasové aktivity jsou pro všechny kmenové žáky zdarma. Škola čerpá také z různých dotačních programů financovaných nebo alespoň částečně spolufinancovaných z fondů Evropské unie. 

Škola je vybavena novým nábytkem, který je nastavitelný a zohledňuje tak individuální tělesnou výšku žáků.

Máme v plánu dovybavit naši rozsáhlou školní zahradu novými herními prvky. Zahradu též využíváme jako přírodní učebnu, díky zahradnímu altánu. Vysázeli jsme na ni menší ovocný sad, který  slouží  jako názorná učební pomůcka.

Naše škola je obklopena krásnou přírodou, proto nezapomínáme ani na environmentální výchovu ve vzdělávání našich žáků.

Do každoročního školního plánu neodmyslitelně patří kulturní a společenské akce, například: Vítání občánků, Vánoční zpívání v kostele, Rozsvícení vánočního stromu apod.

Za kulturou žáci vyjíždějí do blízkého Liberce, do enviromentálního střediska v Oldřichově Háji a mnoho programů se realizuje i zde ve škole.

Exkurze a školní výlety pak jsou příjemnou tečkou za školním rokem.

Základní škola

Svátek

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den muzeí

Zítra má svátek Ivo

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den památky obětí nemoci AIDS

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Mohlo by Vás zajímat

Základní škola

ZŠ: Bulovka 156
46401 Frýdlant

tel.: 482 343 080
email: zs.bulovka@seznam.cz

Mateřská škola a školní jídelna

Bulovka 10
46401 Frýdlant

tel.: 602 596 506

nahoru